Čistač šikare 235 R
Naš najveći čistač šikare u srednjoj klasi za rad u gustoj vegetaciji s nožem ili glavom s flaksom.
Opremljen je našim najvećim motorom sa E-TECH-om. LowVib sustav prigušenja vibracija djelotvorno umanjuje vibracije u ručkama i u djelovima koji su u dodiru sa tijelom, umanjujući na taj način napor dugih smjena.

 

Tehnički podaci
 

Podaci o motoru

Zapremina 36.3 cm³
Snaga 1.3 kW
Promjer cilindra 38 mm
Najveći broj okretaja 9000 o/m
Najveći preporučeni broj okretaja 11-12000 o/m
Odnos prijenosa/kut pužnog zgloba 1:1.46 / 35°
Zapremina spremnika goriva 0.5l
Duljina osovine 1483 mm
Promjer osovine 28,05 mm
 
Ispušni plinovi, vibracije i podaci o buci
Vibracije prazan hod lijeva/desna min 2.7 m/s²
Vibracije prazan hod lijeva/desna maks 4.3 m/s²
Vibracije puni gas lijeva/desna min 5.0 m/s²
Vibracije puni gas lijeva/desna maks 6.2 m/s²
Razina buke, min/maks 92 dB(A)
Buka, LWA 110 dB(A)
Težina 7.3 kg